https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_case.svg
INICIAR NEGOCI O ACTIVITAT
https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_elaboration_folder_plus.svg
CONTRACTACIÓ TREBALLADORS
https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_elaboration_message_check.svg
OBLIGACIONS LABORALS
https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_calendar.svg
NÒMINES LABORALS
https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/ecommerce_creditcard.svg
PORTAL DE L’EMPLEAT

Iniciar un negoci o activitat empresarial.

En quin règim de la seguretat social hauré de donar-me d’alta?
Quins són els tràmits obligatoris a realitzar quan inicio un negoci o empresa?

https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_case.svg

Quan inicies un negoci o empresa, el titular del mateix ha d’estar donat d’alta en alguns dels règims de la Seguretat Social, i això dependrà si és autònom, si ha constituït una societat i té participacions i/o càrrec d’administrador o bé si és un autònom econòmicament depenent.

D’altra banda i depenent del negoci o empresa iniciats s’hauran de complir altres requisits normatius

SI INICIES UNA ACTIVITAT COM A AUTÒNOM
Realitzem tots els tràmits oportuns per a la gestió de l’alta en el règim d’autònoms, assessorant-te quina és la millor opció de cotització segons les característiques de la persona física i l’activitat de desenvolupar.
Inscripció de l’autònom en el Sistema de Seguretat Social.
Sol·licitud Codi Compte Cotització.
Obertura de Centre de Treball i Llibre de Visites.

SI INICIES UNA ACTIVITAT EMPRESARIAL
T’assessorem segons l’estructura de l’empresa, en quin dels règims de seguretat social has d’estar donat d’alta i quin és la millor opció de cotització en relació a l’activitat de l’empresa
Inscripció de l’empresa en el Sistema de Seguretat Social
SSol·licitud Codi Compte Cotització
Obertura de Centre de Treball i Llibre de Visites
Tramitació REA (especial construcció)
Assessorament en el tipus de retribució que han de tenir els socis/administradors de la societat

SI INICIES UNA ACTIVITAT ECONÒMICAMENT DEPENENT
Realitzem tots els tràmits oportuns per a la gestió de l’alta en el règim d’autònoms, assessoran-te quina és la millor opció de cotització segons les característiques de la persona física i l’activitat de desenvolupar
Inscripció de l’autònom en el Sistema de Seguretat Social
Sol·licitud Codi Explica Cotització
Obertura de Centre de Treball i Llibre de Visites
Assessorament i redacció contracto de treball especial d’un treballador econòmicament depenent

En Valor Humà Consultors t’assessorem quines són les obligacions què has de complir si inicies un negoci- empresa, realitzant tots els tràmits oportuns per donar compliment a aquest inici d’activitat.”

Contractació de Treballadors

Quina és la modalitat de contracte que més s’ajusta a les necessitats del teu negoci/empresa?
https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_elaboration_folder_plus.svg

Tant si ets autònom com empresa i vols realitzar la contractació de treballadors, serà imprescindible saber quins són les necessitats existents i oferir així un contracte d’acord amb les necessitats empresarials i a la normativa laboral d’aplicació.

A Valor Humà realitzem tots els tràmits necessaris per a la gestió administrativa de la contractació de personal per a negocis i empreses.

Comunicació altes, baixes i modificacions jornada en el sistema de la seguretat social
Realització del contracte de treball i comunicació davant el SEPE
Assessorament i confecció de contractes de treball amb clàusules i/o règims especials
Assessorament i realització de pròrrogues contractuals i/o modificacions de jornada

Si consultes el nostre apartat d’Organització i Recursos Humans-Selecció de personal-podràs veure com Valor Humà et pot ajudar a organitzar, planificar i seleccionar els equips de treball del teu negoci/empresa.

A Valor Humà Consultors t’assessorem quin és el millor model de contracte a realitzar i què s’ajusti a les necessitats i realitat del negoci o empresa”

Obligacions laborals amb l’administració

Quins són els documents que s’han de presentar a nivell laboral si tens un negoci-empresa
https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_elaboration_message_check.svg

Dins de l’àmbit laboral les empreses estan subjectes a una sèrie d’obligacions mensuals-trimestrals i anuals que són obligatòries per part de l’administració i que de forma habitual es presenten en suport electrònic.
Valor Humà t’ajuda a donar compliment a les següents obligacions laborals

Comunicació mensual de les assegurances socials ( TC’1-TC’2)
Comunicació mensual dels fitxers CRA
Comunicació trimestral o mensual dels models 111’s
Comunicació anual del model 190
Comunicats dels parts d’incapacitat temporal
Comunicació d’accidents de treball

Valor Humà Consultors es realitzen totes les gestions laborals obligatòries amb l’administració i que has de presentar si tens un negoci-empresa”

Nòmines mensuals

Quina importància tenen les nòmines dels treballadors si tinc un negoci o empresa?
https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_calendar.svg

Les nòmines correctament realitzades i ajustades a la normativa d’aplicació proporcionen la transparència necessària entre empresa i treballador, generant així un sistema de confiança entre ambdues parts, doncs no s’ha d’obviar que aquest document és el principal motiu pel qual es produeix la relació laboral, l’obtenció de mà d’obra a canvi d’una retribució.

En Valor Humà gestionem i realitzem tot tipus de càlculs mensuals, ajustats a la normativa d’aplicació i que comprenen els següents serveis:

Realització mensual de nòmines i actualització d’incidències treballadors
Control mensual de les hores realitzades pels treballadors a temps parcial
Realització de quitances i comunicació SEPE certificats d’empresa
Control percentatge IRPF nòmines treballadors

Consultors es realitza la gestió mensual de nòmines, ja siguin fixes o amb conceptes variables, així com les liquidacions per extinció de contracte.”

Portal de l’empleat.

La teva documentació en un sol pas
https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/ecommerce_creditcard.svg

El portal de l’empleat és el sistema de comunicació i intercanvi d’informació que s’utilitza a Valor Humà, destinat a les empreses clients i als treballadors de les mateixes.

Per a les empreses clients és un sistema que disminueix el temps emprat per lliurar la documentació laboral obligatòria, ja que cada treballador tindrà un accés propi a la seva documentació, que Valor Humà facilitarà segons la periodicitat del document.
Tanmateix, l’empresa té un accés a tota la documentació concernent al seu negoci-empresa així com la possibilitat de comunicar-nos qualsevol incidència sorgida en el mes.

Per al treballador aportarà facilitat i puntualitat en el lliurament de la documentació laboral, com a contractes de treball, certificats d’empresa, nòmines mensuals etc.

Un sistema de comunicació adaptat a les necessitats de les empreses clients ens permet ajudar-les a optimitzar el seu temps.”