https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_share.svg
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_eye.svg
SELECCIÓ DE PERSONAL
https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_compass.svg
ASSISTÈNCIA PERMANENT

Estructura organitzativa

Com haig d’organitzar el personal de la la meva empresa?
https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_share.svg

Sigui el nombre que sigui de treballadors que es tingui en plantilla, és imprescindible per al bon funcionament del negocio-empresa que els treballadors estiguin ben organitzats en relació a molts aspectes de l’empresa, com per exemple el nombre d’hores a treballar, els torns, la retribució, la funcions a realitzar, calendaris laborals i vacances, incidències de baixes i substitució d’empleats..etc..

La bona organització del personal de les empreses passaria a ser la conjunció entre les necessitats de l’empresa adaptades al compliment normatiu en vigor respecte a les relacions laborals.
A Valor Humà Consultors t’ajudem a planificar i organitzar els equips de treball per a empreses de nova creació i empreses ja existents a través del:

Assessorament i confecció d’horaris de treball i calendaris laborals
Assessorament i confecció d’estructures d’equips de treball
Definició dels perfils professionals a desenvolupar pels emprats
Assessorament i confecció de sistema de retribució i contractació

Una bona organització del personal assegura en gran part, l’èxit de l’empresa”

Selecció de personal

On trobo els candidats per a la meva empresa?
Com els faig l’entrevista?
Quines condicions laborals els ofereixo?
https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_eye.svg

La selecció de personal és una eina que ens permet seleccionar al candidat que s’ajusta a les necessitats de l’empresa. Normalment per a les empreses és un procés difícil o bé perquè no es troba al candidat idoni, per la inversió de temps que comporta, perquè no se saben molt bé quines condicions s’han d’oferir etc..

A Valor Humà t’oferim el servei de selecció de personal en qual inclou:

Definició del perfil professional
Definició i publicació d’anuncis de treball
Pre-selecció i selecció dels candidats que s’ajusta al perfil segons les necessitats de l’empresa
Presentació a l’empresa dels candidats finalistes
Seguiment de la contractació realitzada

Inverteix el teu temps organitzant i gestionant la teva empresa i deixa’ns que t’ajudem a formar el teu equip de treball”

Assistència Permanent-Gestió de conflictes.

Lliurar quitances, comunicacions, gestionar un conflicto
https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_compass.svg

Les relacions laborals i personals que es donen en les empreses en el dia a dia requereixen que les comunicacions que s’hagin d’efectuar es facin amb la màxima professionalitat possible.

En les empreses poden produir-se conflictes d’interessos o necessitat conciliació entre ambdues parts, situació en la qual cal saber actuar d’una forma comunicativa i d’acord amb l’aplicació de la normativa, arribant finalment a la resolució del conflicte.

Però la solució de conflictes no és tasca fàcil de bregar, ja sigui per la dificultat de la situació com per desconeixement de la normativa d’aplicació. És per això que en Valor Humà Consultors t’oferim SERVEI D’ASSESSORAMENT PERMANENT I GESTIÓ DE CONFLICTES LABORALS, servei pel qual assessorem permanent al nostre client de com es deu actuar en certes circumstàncies de conflicte i com adaptar-se a la normativa d’aplicació per poder solucionar-se.

Tanmateix, l’assessorament permanent permet que els treballadors de les empreses poden tenir com referent per a suggeriments, comunicacions i informacions a Valor Humà Consultors, com departament de Recursos Humans extern.

La comunicació és la principal eina per a l’inici de la solució de conflictes, si no existeix el diàleg difícilment existirà el consens”