https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_lightbulb.svg
AUDITORIA SOCI LABORAL

Auditoria Soci Laboral

Perquè et pot servir una auditoria laboral?
https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_lightbulb.svg

Una auditoria laboral és un mecanisme de revisió de la situació jurídic-laboral que té l’empresa. A través de la auditoria laboral, s’emeten a les empreses una sèrie d’informes, on se’ls comunica el risc soci-laboral que té i les possibles solucions a dur a terme.

Si consideres que no s’esta realitzant correctament la gestió laboral en el teu departament de Recursos Humans, en la teva assessoria, o decideixes comprar una empresa etc…la auditoria laboral t’ajudarà a saber tota aquesta informació.
Són múltiples les situacions en les quals una auditoria soci-laboral et pot proporcionar informació de l’estat de la teva empresa i poder així prendre les decisions oportunes dins de l’àmbit laboral.

Saber el risc de la teva empresa, és saber a quines sancions econòmiques pots estar exposat, a quines possibles demandes laborals, a quines possibles reclamacions per l’administració, si les nòmines estan a no ajustades a conveni..etc., és a dir, una sèrie d’informació que t’ajudarà sens dubte a la planificació financera de la teva empresa i evitar riscos futurs que no es coneixen.

En Valor Humà Consultors podràs obtenir els serveis d’Auditoria a través de:
Auditoria de legalitat.
Auditoria de Recursos Humans.

A TOTS ELS NOSTRES CLIENTS, A l’INICI DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS, ELS REALITZEM UNA AUDITORIA GRATUÏTA PERQUÈ SIGUIN CONEIXEDORS DE LA REALITAT DE LA SEVA EMPRESA.

En Valor Humàsom membres de l’Associació Espanyola d’Auditors Soci Laborals.

l-auditoria

Si coneixes el riscos saps l’adreça de la solució, si no ho coneixes l’adreça pot no ser la correcta.”