https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_hammer.svg
ÀREA JURÍDICA

Àrea jurídica

Tens un problema jurídic? Et podem ajudar?
https://valorhuma.es/wp-content/themes/valor-huma/css/fonts/svg/basic_hammer.svg

Poden donar-se diverses situacions en les quals les empreses necessiten assistència jurídica en relació a possibles situacions conjunturals o estructurals de l’empresa i referent a l’àrea laboral, així com situacions on sigui necessària la representació d’un professional que defensi els interessos del client.

A la nostra àrea jurídica oferim ASSESSORAMENT, ASSISTÈNCIA i REPRESENTACIÓ JURÍDICA davant:
Presentació d’expedients de regulació d’ocupació
Diligencies de la Inspecció de Treball
Representació davant el CMAC
Presentació de Recurs de Suplicació davant el Tribunal Superior de Justícia
Presentación de Recursos de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia
Realització d’escrits, recursos o altres documents per a les diferents administracions laborals ( SEPE, TGSS, INSS…)

A Valor Humà som membres col·legiats de l’Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona.

Una bona gestió laboral prèvia, garantirà el 80% de l’èxit de la representació Jurídica.”